Saturday, September 11, 2010

Trial on Wednesday, Sept 15th

It is time, as the activists prepare for their trials watch this space for updates. This is the Dutch press-release. An English one will follow soon.

---

/// PERSBERICHT ///

Activisten Iraanse ambassade voor de rechter

Tien activisten moeten aanstaande woensdag (15 september 2010), voor de politierechter in Den Haag verschijnen. Zij staan terecht voor een vreedzame actie bij de Iraanse ambassade in Den Haag op 6 april jongstleden. De activisten willen met de actie hun solidariteit uiten met de strijd van de Iraanse bevolking tegen het onderdrukkende regime van de Islamitische Republiek Iran. Tijdens de actie werden tien personen aangehouden en drie dagen vastgehouden op het politiebureau.

De zwaarste aanklacht tegen de activisten is het weinig gebruikte Artikel 117b (Wetboek van Strafrecht), met een maximale gevangenisstraf van 8 jaar of een behoorlijke geldboete. Het wetsartikel gaat over 'misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere internationaal beschermde personen'. De activisten worden verder verdacht van Openlijke Geweldpleging in Vereniging, het beledigen van de vlag van de Islamitische Republiek Iran en het niet bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs.

'Niet de demonstranten, maar het Iraanse regime zou voor de rechter moeten staan', is de boodschap van de terechtstaande personen. Ook het Nederlandse OM zou op de hoogte moeten zijn van de martelingen en verdwijningen in Iran. De gedaagden verwerpen de aanklachten dan ook volledig en wijzen op de absurditeit van de bewijzen die worden aangedragen. Zo is een gebroken bloempot één van de vergrijpen die ze wordt aangerekend.

‘Ondanks een agressieve reactie van het ambassadepersoneel is de actie geweldloos verlopen’, benadrukken zij. ‘Uit solidariteit met de bevolking van Iran hebben we een vlag met de afbeelding van Neda gehesen.’ Neda staat symbool voor het burgerlijk verzet sinds zij in 2009 tijdens de straatprotesten in Teheran werd vermoord.

Tijd: Aanvang zitting 9:30 uur
Plaats: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag

1 comment: